Välkommen till Ella och August Wingårdhs stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn.

Pengar till flerbarnsfamiljer

Ella och August Wingårdhs stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn. Familjer med minst fyra barn kan söka bidrag.

Ansöka

Ansökningstiden har gått ut för att söka för den här gången. Ansökningsblankett för 2022 kommer att läggas upp på hemsidan i mitten av januari 2022.