Välkommen till Ella och August Wingårdhs stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn.

Pengar till flerbarnsfamiljer

Ella och August Wingårdhs stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn. Familjer med minst fyra barn kan söka bidrag.

Ansökningstid

Ansökan är nu öppen. Vi vill ha din ansökan senast den 15 mars 2019. Klicka här för information och blankett.