Välkommen till Ella och August Wingårdhs stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn.

Pengar till flerbarnsfamiljer

Ella och August Wingårdhs stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn. Familjer med minst fyra barn kan söka bidrag.

Ansöka

Ansökan är nu öppen. Vi vill ha din ansökan senast den 12 mars 2021. Klicka här för information och blankett.