Välkommen till Ella och August Wingårdhs stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn.

Pengar till flerbarnsfamiljer

Ella och August Wingårdhs stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn. Familjer med minst fyra barn kan söka bidrag.

Ansökan öppen

Ansökningsblankett och information finns nu att tillgå, klicka på Ansöka uppe i menyn. Välkommen med din ansökan.