Välkommen till Ella och August Wingårdhs stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn.

Pengar till flerbarnsfamiljer

Ella och August Wingårdhs stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn. Familjer med minst fyra barn kan söka bidrag.

Ansöka

Ansökningstiden har gått ut. Nästa tillfälle blir i mitten av januari 2023. Varmt välkommen då.