Om stiftelsen

När August Wingårdh fyllde 85 år,1945, beslutade han och hans hustru Ella att sätta av pengar till välgörande ändamål. Det var ett framsynt par. August Wingårdh hade noterat att det fanns många familjer där pengarna inte räckte till trots att föräldrarna var sparsamma och hade arbete. Så föddes Ella och August Wingårdh stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn. De satte in 200 000 kronor som var en ansenlig summa på den tiden och som vuxit rejält sedan dess.