Ansöka

Obemedlade familjer med minst fyra barn (födda 2004 eller senare) kan söka bidrag ur  ELLA OCH AUGUST WINGÅRDHS STIFTELSE för hjälp åt obemedlade familjer med många barn.

Anvisningar

För de sökande skall kopia av slutlig skattsedel enligt 2021 års taxering, (även för maka/make, sambo) innehållande uppgift om fastställd förvärvsinkomst samt person/familjebevis visande vilka personer som är skrivna på samma adress som sökanden, bifogas.

SAKNAS NÅGRA AV OVANSTÅENDE BILAGOR KOMMER INTE ANSÖKAN ATT BEHANDLAS.

Ansökan, fullständigt ifylld (kontrollera att bank, clearingnummer och kontonummer är riktigt ifyllda) och undertecknad jämte bilagor skall vara:

Ella och August Wingårdhs stiftelse
c/o Marianne Blad
Äspet 161
247 99 Genarp


tillhanda senast den 14 mars 2022

Ansökningsblankett

Skriva ut, fyll i och posta blanketten och de bilagor som måste bifogas.
Klicka på länkarna nedan för att ladda ner följebrevet och ansökningsblanketten.
FÖLJEBREV (pdf)
ANSÖKNINGSBLANKETT
(pdf)
(Pdf-filerna öppnas i eget fönster)