Ansöka

Obemedlade familjer med minst fyra barn (födda 2002 eller senare) kan söka bidrag ur  ELLA OCH AUGUST WINGÅRDHS STIFTELSE för hjälp åt obemedlade familjer med många barn.

Anvisningar

För de sökande skall kopia av slutlig skattsedel enligt 2019 års taxering,
(även för maka/make, sambo) samt person/familjebevis visande vilka personer som är skrivna tillsammans med sökande, bifogas.

SAKNAS NÅGRA AV OVANSTÅENDE BILAGOR KOMMER INTE ANSÖKAN ATT BEHANDLAS.

Ansökan, fullständigt ifylld (kontrollera att bank, clearingnummer och kontonummer är riktigt ifyllda) och undertecknad jämte bilagor skall vara:

Wingårdhs Stiftelse
c/o Marianne Blad
Äspet 161, 247 99 Genarp


tillhanda senast den 13 mars 2020

Ansökningsblankett

Skriva ut, fyll i och posta blanketten och de bilagor som måste bifogas.
Klicka på länkarna nedan för att ladda ner följebrevet och ansökningsblanketten.
FÖLJEBREV (pdf)
ANSÖKNINGSBLANKETT 
(pdf)
(Pdf-filerna öppnas i eget fönster)