Ansöka

Obemedlade familjer med minst fyra barn (födda 2003 eller senare) kan söka bidrag ur  ELLA OCH AUGUST WINGÅRDHS STIFTELSE för hjälp åt obemedlade familjer med många barn.

Ansökningstiden för 2024 har gått ut.

Ansökningsblankett för 2025 kommer att läggas upp på hemsidan i mitten av januari 2025.